srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr
Zapisnik sa centralne javne rasprave povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu 15 oktobar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu 02 oktobar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o porezu na nepokretnosti 17 septembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte 02 septembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti 02 septembar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama 09 avgust 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama 24 jul 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama 24 jul 2019
Izvještaj i zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2019-2023. godine 24 jun 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata 14 jun 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 07 jun 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2019 – 2023. godine 03 jun 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama 30 april 2019
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za 2019.godinu 30 april 2019
Javna rasparava o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje za period od 2019 godine do 2024 godine 25 april 2019
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o lokalnim komunalnim taksama 15 april 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu 11 april 2019
Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu i Nacrta odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu 10 decembar 2018
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za integracije Roma za period 2018-2022 godine 04 decembar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019. godinu 30 novembar 2018
Go to top