srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje 12 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone” 02 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Bijelo Polje 24 avgust 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021 godine 06 jul 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2017-2021. godine 22 februar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021. godine 22 februar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2017.godinu 02 decembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016.godinu 02 decembar 2016
Povodom Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi opštine Bijelo Polje 02 decembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta DUP-a Lješnica 17 novembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija 06 septembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala 02 avgust 2016
Javna rasprava povodom Nacrta lokalnog plana upravljanja otpadom 2016 – 2020. 18 maj 2016
Javna rasprava povodom Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Nikoljac 03 mart 2016
Javna rasprava 23 februar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2016.godinu 04 decembar 2015
Javna rasprava 04 decembar 2015
Javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Bijelo Polje 04 decembar 2015
Javna rasprava Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj 09 oktobar 2015
Javna rasprava povodom Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za naselje Loznice 04 jun 2015
Go to top