URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 08.05.2020. 14-056/20-3780/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 08.05.2020. 14-056/20-3779/1
Piper Petar 1130/2 KO Bijelo Polje 18.05.2020. 14-041/20-1545/1
Mehonjić Bajazit 1130/2 KO Bijelo Polje 25.02.2020. 14-332/20-910/1
DOO NJOGO 735/1 KO Babajići 18.05.2020. 14-334/20-1527/1
DOO NJOGO 735/1 KO Babajići 18.05.2020. 14-334/20-1527/1/2
Don V Produkt doo 4/4 i 5 KO Kostenica 06.05.2020. 14-332/20-1026/1
Šćekić Nikola 1930/2 KO Bijelo Polje 06.05.2020. 14-332/20-4397/2019-1635
Spahić Safet 2799/1 Ko Lozna 27.03.2020. 14-332/20-908/1
Mahmutović Senad 848 KO Bistrica 10.03.2020. 14-041/20-790/2
Rovčanin Filip 1130 KO Bijelo Polje 06.03.2020. 14-332/20-1156/1
NVO Novi Poredak 1130 KO Bijelo Polje 10.03.2020. 14-332/20-1207/1
Mahmutović Mujo 163 KO Gubavač 04.03.2020. 14-332/20-696/1
Radović Lela 1130 KO Bijelo Polje 25.02.2020. 14-332/20-909/1
NVO Novi Poredak 1130 KO Bijelo Polje 03.03.2020. 14-332/20-1025/1
Raičević Ana 1130 KO Bijelo Polje 26.02.2020. 14-332/20-949/1
Ružić Katarina 1130 KO Bijelo Polje 19.02.2020. 14-332/20-806/1
Prebiračević Danilo 1130 KO Bijelo Polje 14.02.2020. 14-332/20-754/1
Idrizović Mersida 1130 KO Bijelo Polje 13.02.2020. 14-332/20-685/1
Drašković Lidija 1130/2 KO Bijelo Polje 04.02.2020. 14-332/20-528/1
Skoko Alija 1130/2 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-332-113/1
NVO Novi Poredak 1113 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-041-149/1
Drndar Indira 1113 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-332-114/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 16.01.2020. 14/1-332-20/1
Obradović Dijana  1113 KO Bijelo Polje 16.01.2020. 14/1-332-19/1
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 2348/3,1801,1918... 30.12.2019. 14/1-4820/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 1138/7 KO Bijelo Polje 30.12.2019. 14/1-5045/2
Spahić Safet 2799/2 30.12.2019. 14/1-4942/1
Caković Vuleta 1130/2 KO Bijelo Polje 30.12.2019. 14/1-4784/1
Jušković Biljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5389/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5391/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5390/1
Smolović Ranko 1113 KO Bijelo Polje 11.12.2019. 14/1-5140/1
Mahmutović Džerald  1113 KO Bijelo Polje 06.12.2019. 14/1-5079/1
NVO Kisjele Vode   1113 KO Bijelo Polje 09.12.2019.  14/1-5143/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4701/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4702/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4704/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4703/1
Zajmović Fahrudin 1113 KO Bijelo Polje 04.12.2019. 14/1-5035/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 03.12.2019. 14/1-4633/4
Skoko Esmana 1113 KO Bijelo Polje 03.12.2019. 14/1-4669/3
Nikolić Goran 1113 KO Bijelo Polje 04.12.2019. 14/1-4839/1
 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4263/1,4261,4257,4258/1...    05.11.2019. 14/1-4380/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1328/1 KO Ravna Rijeka  05.11.2019.  14/1-4323/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina Zona VI    05.11.2019. 14/1-4022/2

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1471/2 KO Bliškovo  05.11.2019. 14/1-4325/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina  05.11.2019. 14/1-4022/3

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1113KO Jabučno  05.11.2019.  14/1-4324/1