Od dana 01.09.2022.godine do 04.09.2022.godine doći će do potunog zatvaranja za saobraćaj dijela ulice koja prolazi pored OŠ ''Dušan Korać'' (spaja ulicu Petra II Petrovića Njegoša i ulicu Voja Lješnjaka)-od ulice Petra II Petrovića Njegoša do raskrsnice sa Partizanskom ulicom i dijela Partizanske ulice-od pomenute rasksrnice do mosta na rijeci Lipnici, u dnevnom intervalu od 08.00-19.00h.Izmjena režima saobraćaja se vrši zbog radova na izgradnji nove zgrade OŠ ''Dušan Korać''.

 

 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ