OPŠTINA BIJELO POLJE

 

Komisija za  raspodjelu sredstava  nevladinim organizacijama  na osnovu čl. 4., 5.i 8 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama / Sl, list CG - Opštinski propisi br 34/11 ) raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S
za raspodjelu    sredstava  za projekte nevladinih organizacija  za  2013 godinu

Javni konkors možete preuzeti ovdje...pdf

Aplikacionu formu možete preuzeti ovdje...doc