Fahrudin Begović, menadžer

 

Tel/fax: +382 (0) 50 484 792

Adresa: Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

  

 

Nadležnosti:

 Izvod iz Statuta opštine Bijelo Polje („Sl. list CG“-opštinski propisi br. 21/10- prečišćen tekst od 08.06.2010. godine)

 

Menadžer

 

Član 85

Opstina može imati menadžera.

Menadzer koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata kojima se: podstiče ekonomski razvoj, obezbjedjuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, privatno i javno partnerstvo i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja potsticajnog ambijenta za razvoj lokalne samouprave.

Menadžera postavlja i razrješava predsjednik Opstine.

Menadžer se postavlja na osnovu javnog oglašavanja na neodredjeno vrijeme.

Menadžer najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 24

 

Služba menadžera vrši stručne i druge poslove za menadžera koji se odnose na:

- učestvovanje u izradi programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana, davanje prijedloga za donošenje Odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom;

- učestvovanje u izradi razvojnih projekata koji su od značaja za opštinu i staranje o realizaciji istih; vršenje

poslova koji se odnose na izradu projekata i sprovođenje implementacije istih; obavljanje poslova iz oblasti prekogranične saradnje, izradu projekata i kandidovanje istih za dobijanje sredstava iz pretpristupnih i drugih fondova Evropske unije i vršenje njihove implementacije;

- ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i službama lokalne i državne uprave, međunarodnim

organizacijama i drugim subjektima radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe i realizaciju konkretnih planova od interesa za opštinu;

- obavlja poslove slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Službe;

- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Opštine i menadžera.