Direkcija za izgradnju i investicije

 

 

Milanko Minić direktor

 

Telefon: +382 (0) 50 484 802

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

  

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 17

 

2. Direkcija za izgradnju i investicije vrši poslove koji se odnose na:

- izgadnju i rekonstrukciju puteva i drugih objekata shodno Programu uređenja prostora;

- izradu potrebne tehničke dokumentacije, pribavljanje odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu izgrađenih

i rekonstuisanih puteva i drugih objekata, shodno Programu uređenja prostora;

- organizovanje stručne kontrole i kvaliteta izvedenih radova;

- obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;

- pripremu finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava;

- poslove javnih nabavki za organe i službe lokalne uprave, u skladu sa zakonom;

- obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijamama iz djelokruga rada Direkcije;

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi

predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i

zakonitostiOpštinskih propisa i autentičnih tumačenjaOpštinskih propisa u ovim oblastima, vršenje i drugih