Komunalna policija

 

Muzafer Badžić, načelnik

Telefon:  +382 (0) 50 484 810

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 27

 

2. Komunalna policija vrši poslove koji se odnose na:

 

- komunalni red u oblasti: parkiranja, prevoza i deponovanja komunalnog i građevinskog otpada, snabdijevanja vodom, sakupljanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, sahranjivanja, prodaje na javnoj površini, održavanja komunalnih objekata, javne čistoće, javne rasvjete, održavanja pijaca, parkova, zelenih površina i drugih javnih površina, saobraćajnih oznaka i signalizacije,Opštinskih i nekategorisanih puteva, postavljanja i izgradnje pomoćnih i privremenih objekata, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, linijskom i slobodnom auto-taksi prevozu;

- izdavanje naloga za blokiranje, podizanje i premještanje nepropisno zaustavljenih parkiranih vozila;

- poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti lokalne samouprave koji se odnose na stanovanje i održavanje stambenih zgrada, kontrolu poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama, kontrolu držanja kućnih ljubimaca, načina postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima) i načinu zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja;

- izricanje prekršajnih naloga, podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, podnošenje krivičnih i prijava za privredni prestup;

- sprovođenja izvršenja rješenja;

- pružanje informativnih usluga građanima;

- poslove slobodnog pristupa ingormacijama iz svog djelokruga,

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima i vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Službe, u skladu sa zakonom.