Služba za protokolarne poslove

 

 

Milena Šćekić, rukovodilac
 
 
 
Telefon: +382 (0) 50 432 303; 050 431 710
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 23

 

Služba za protokolarne poslove vrši poslove koji se odnose na:

 

- obavljanje poslova protokola za organe lokalne samuprave i organe i službe lokalne uprave;

 

- priprema sastanke koji se organizuju u Opštini i stara se o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka;

 

- obezbjeđuje materijale i preko Centra za informacioni sistem- Biroa za odnose sa javnošću, organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu predsjednika i organa i službi lokalne

uprave;

 

- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom CG i sa opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;

 

- vrši protokolarne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednike Opštine i Skupštinu opštine, a u saradnji sa Službom Skupštine organizuje proslavu praznika opštine " 3. januar ";

 

- organizacione i stručno tehničke poslove koji se odnose na: službeni boravak predstavnika iz drugih opština i drugih gostiju u B.Polju, službeni boravak predstavnika Opštine Bijelo Polje u drugim opštinama, svečanosti, proslave, uručenja odlikovanja i priznanja i organizovanja svečanih sjednica;

 

- organizaciju potpisivanja međunarodnih i drugih službenih dokumenata;

 

- komemorativne skupove i polaganje vijenaca na spomen obilježja;

 

- organizovanje posjeta stranih i domaćih delegacija;

 

- evidenciju značajnih protokolarnih posjeta;

 

- protokolarne poslove u vezi sa službenim posjetama predsjednika i boravkom raznih delegacija i drugih posjeta Opštini Bijelo Polje;

 

- kompletiranje materijala; vršenje poslove korespondencije, vođenja evidencije poruka i termina dolazaka stranaka;

 

- vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Službe;

 

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

 

- vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Službe, u skladu sa zakonom.