Aleksandra Rakonjac

 

Telefon: +382 (50) /

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

 

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)

 
                                                                                                                                        Član 21

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola;

2) izradu i sprovođenje programa rada Službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga Službe;

3) operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;

4) procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;

5) obavljanje posebne revizije na zahtjev predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske Unije;

6) davanje preporuka radi unapređenja poslovanja i praćenje njihovog sprovođenja;

7) praćenje sprovođenja preporuka po prethodno obavljenim revizijama;

8) saradnju sa Ministarstvom finansija u sprovođenju obuke i kontrole rada Službe;

9) saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim udruženjima;

10) davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura u organima lokalne uprave;

11) izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave;

12) upravni postupak za Slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

13) pripremu izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

14) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i aktima predsjednika Opštine.