Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

Jasmin Ćorović, sekretar
 
Tel/fax:
Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
 
 
Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 14

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj vrši poslove koji se odnose na:

 

- praćenje stanja, pripremanje propisa i prijedloga aktivnosti za podsticanje raralnog razvoja opštine;

 

- izradu analiza, programa i informacija koje služe kao osnov za unapređenje i sprovođenje politike razvoja na

ruralnom području, u skladu sa smjernicama državne politike razvoja ruralnih područja;

 

- predlaganje mjera koje se odnose na : unapređenje ekonomskih aktivnosti na seoskom području, socijalni

razvoj (unapređenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, administrativnih i drugih usluga),

unapređenje zaštite životne sredine;

 

- zaštitu prirode i prirodnih dobara;

 

- utvrđivanje uslova za rad na zaštićenim objektima prirode;

 

- procjenu uticaja na životnu sredinu;

 

- koordiniranje aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine od štetnih uticaja;

 

- pripremu programa zaštite životne sredine i izvještaja o ostvarivanju programa;

 

- predlaganje mjera za organizovanje zaštite od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti i stvaranje

uslova za njihovo otklanjanje;

 

- sprovođene postupka proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara;

 

- uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača;

 

- obezbjeđenje vršenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i

zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

 

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

 

- obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

 

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi

predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i

zakonitostiOpštinskih propisa i autentičnih tumačenjaOpštinskih propisa u ovim oblastim, vršenje i drugih