Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

 Dejan Luković, sekretar

Tel/fax: +382 (0) 50 484 811
Adresa: Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 13

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj vrši poslove uprave koji se odnose na:

 

- pripremu propisa kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalne djelatnosti i pružanja komunalnih usluga, odnosno korišćenja komunalnih proizvoda; pripremu programa i planova razvoja komunalne djelatnosti;

 

- obezbjeđivanje razvoja u obavljanju komunalne djelatnosti: snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, javna čistoća, održavanje javne rasvjete, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje i uređivanje groblja; održavanje i korišćenje javnih parkirališta; praćenje realizacije investicionih programa u ovoj oblasti, koje finansira Opština;

 

- praćenje poslova koji se odnose na ostvarivanje javnog interesa u ovoj oblasti;

 

- održavanjeOpštinskih i nekategorisanih puteva;

 

- određivanje nekategorisanih puteva i uređivanja načina njihovog finansiranja, održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i korišćenja;

 

- učestvovanje u sprovođenju programa privatizacije komunalnih preduzeća;

 

- vođenje evidencije naziva i granica naselja, ulica i trgova, njihovo obilježavanje i određivanje brojeva zgrada;

 

- izradu Elaborata o postavljanju privremenih objekata; rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata; vršenje tehničkog pregleda i izdavanje odobrenja za upotrebu ovih objekata; izdavanje odobrenja za postavljanje natpisa i svjetlećih reklama;

 

- utvrđivanje opštih uslova i izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina, postavljanjem žardinjera i drugih komunalnih objekata i na drugi način; rješavanje po zahtjevu za prekopavanje javnih i zelenih površina; utvrđivanje tehničkih uslova i izdavanje odobrenja za postavljanje, radi iznajmljivanja, rekvizita za sportove na vodi;

 

- regulaciju i održavanje riječnih korita i riječnih kupališta i drugih javnih objekata;

 

- obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;

 

- praćenje organizovanja organa u stambenim zgradama i preduzimanje mjera za organizovanje; vođenje registra upravnika i imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade; vođenje registra vlasnika stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova; ovjeravanje ugovora o zakupu stana; rješavanje u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu;

 

- praćenje stanja infrastruktureOpštinskih puteva i komunalnih objekata i predlaganje i preduzimanje odgovarajućih mjera; učestvovanje u pripremi i izradi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture; učestvovanje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture; učestvovanje u pripremi propisa i drugih akata koji se odnose na razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanjeOpštinskim putevima (lokalni putevi i ulice u naseljima) i njihovo održavanje; utvrđivanje visine naknade za korišćenjeOpštinskih puteva; davanje saglasnosti na projekat regulacije saobraćaja i izmjena u režimu saobraćaja; izdavanje saobraćajne saglasnosti; izdavanje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na saobraćajnicama; izdavanje odobrenja za kretanje motornim vozilima u zabranjenim zonama;

 

- određivanje privremenih i povremenih parkirališta i saobraćajno tehničkih uslova za njihovu lokaciju, izgradnju i korišćenje;

 

- određivanje autobuskih i taksi stajališta;

 

- utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda, oglasno- reklamnih panoa i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina; izdavanje odobrenja i uslova za prekopavanje javnih površina namijenjenih za saobraćaj vozila i pješaka;

 

- upravni nadzor nad javnim službama- preduzećima osnovanim radi obavljanja komunalnih djelatnosti; davanje mišljenja i pripremu prijedloga akata o davanju saglasnosti na odredbe Statuta i drugih akata kojim se uređuje način ostvarivanja javnog interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture subjekta čiji je osnivač Opština;

 

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

 

- obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama uz djelokruga Sekretarijata;