Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 

 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 - Ograničenje upotrebe državnih sredstava

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 28.09 do 30.09.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 21.09 do 28.09.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 14.09 do 21.09.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 07.09 do 14.09.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 31.08 do 07.09.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 24.08 do 31.08.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 17.08 do 24.08.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 10.08 do 17.08.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 03.08 do 10.08.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27.07 do 03.08.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20.07 do 27.07.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.07 do 20.07.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 29.06 do 06.07.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 22.06 do 29.06.2020. godine


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 - Transparentnost socijalnih davanja

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 14.09 do 21.09.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 07.09 do 14.09.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 31.08 do 07.09.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 24.08 do 31.08.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 17.08 do 24.08.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 10.08 do 17.08.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 03.08 do 10.08.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 27.07 do 03.08.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 20.07 do 27.07.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 13.07 do 20.07.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 06.07 do 13.07.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 29.06 do 06.07.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 22.06 do 29.06.2020. godine - nije bilo


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 - Transparetnost budžetskih rashoda

- Dnevni izvodi za period od 24.08 do 31.08.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 24.08 do 31.08.2020. godine

- Dnevni izvodi za period od 17.08 do 24.08.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 17.08 do 24.08.2020. godine

- Dnevni izvodi za period od 10.08 do 17.08.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 10.08 do 17.08.2020. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 03.08 do 10.08.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 03.08 do 10.08.2020. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 27.07 do 03.08.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 27.07 do 03.08.2020. godine

- Dnevni izvodi za period od 20.07 do 27.07.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20.07 do 27.07.2020. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 13.07 do 20.07.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 13.07 do 20.07.2020. godine

- Dnevni izvodi za period od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Dnevni izvodi za period od 29.06 do 06.07.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 29.06 do 06.07.2020. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 22.06 do 29.06.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 22.06 do 29.06.2020. godine


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 - Korišćenje službenih vozila

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 24.08 do 31.08.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 17.08 do 24.08.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 10.08 do 17.08.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 03.08 do 10.08.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 27.07 do 03.08.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 20.07 do 27.07.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 13.07 do 20.07.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 29.06 do 06.07.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 22.06 do 29.06.2020. godine