Spisak javnih funkcionera i njihovih zarada u Skupštini Opštine Bijelo Polje 18.10.2018.godine...pdf

Proaktivni pristup informacijama razvrstan po službama Opštine Bijelo Polje, shodno članu 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama možete pogledati u ispod navedenim linkovima:

 

 


Služba predsjednika Opštine


Služba glavnog administratora


Služba Skupštine


Služba zaštite i spašavanja


Služba za zajedničke poslove


Služba za unutrašnju reviziju


Služba glavnog gradskog arhitekte


Sekretarijat za finansije


Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj


Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj


Sekretarijat za uređenje prostora


Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj


Sekretarijat za lokalnu samoupravu


Sekretarijat za inspekcijske poslove


Komunalna policija


Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine


Direkcija za izgradnju i investicije


Uprava javnih prihoda