Spisak zaposlenih u Sekretarijatu za finansije i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

Program rada za 2023.godinu

 

Izvještaj o radu za 2022.godinu

 
 
 
 
  

 

 


 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

Završni račun budžeta Opštine bijelo Polje za 2019.godinu

Vodič kroz budžet za građane za 2020.godinu 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODLUKE I AKTI

 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2024.godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2024.godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za novembar i decembar 2023.godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za novembar i decembar 2023.godinu

Odluka o raspodjeli sredstava političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2022. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim  subjektima za 2022. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim  subjektima za 2022.godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2022.godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.godinu

Odluku o izmjeni odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2021.godinu

Odluku o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu

Odlukao izmjeni Odluke o vlsini budžetskih sredstava za flnansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Bijelo Polje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2017.godinu

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2016.godinu


 FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA, STRANAKA I UDRUŽENJA

 

2023.godine 

 

Transfer političkim partijama strankama i udruženjima za oktobar 2023. godine

Transfer političkim partijama strankama i udruženjima za septembar 2023. godine

Transfer političkim partijama za troškove zakupa za septembar 2023.godine

Transfer političkim partijama za troškove zakupa za avgust 2023. godine

Transfer političkim partijama strankama i udruženjima za avgust 2023. godine

Transfer političkim partijama za troškove zakupa za jul 2023. godine

Transfer političkim partijama strankama i udruženjima za jul 2023. godine

Transfer poliitičkim partijama strankama i udruženjima za jun 2023.godine  

Transfer političkim partijama za troškove zakupa za jun 2023. godine

Transfer političkim partijama za troškove zakupa za maj 2023.godine

Transfer poliitičkim partijama strankama i udruženjima za maj 2023.godine

Transfer poliitičkim partijama strankama i udruženjima za april 2023.godine

Transfer političkim partijama za troškove zakupa za april 2023.godine

Transfer političkim parrtijama za troškove zakuapa za mart 2023.godine

Transfer političkim partijama strankama i udruženjima za april 2023.godine

Transfer političkim partijama strankama i udruženjima za mart 2023.godine

Transfer političkim partijama za troškove zakupa za februar 2023.godine

Prenešene obaveze-troškovi zakupa političkih partija januar 2023.godine

Prenešene obaveze-transfer političkim partijama za januar 2023.godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za januar 2023.godine

Transfer političkim parrtijama za troškove zakuapa za januar 2023.godine

 

 

 

 

2022.godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za decembar 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za novembar 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za oktobar 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za septembar 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za avgust 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za jul 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za jun 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za maj 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za april 2022. godine

Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima za mart 2022. godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za februar 2022.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za januar 2022.godine

 

 

2021.godine 

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za decembar 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za novembar 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za oktobar 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za septembar 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za avgust 2021.godine

Finansijska redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za jul 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za jun 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za maj 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za april 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za mart 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za februar 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za januar 2021.godine

 

2020.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija 2020.godine

Finansijska kartica za decembar 2020. godine  

Finansijska kartica za novembar 2020. godine  

Finansijska kartica za oktobar 2020. godine

Finansijska kartica za septembar 2020. godine  

Finansijska kartica za avgust mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za jul mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za jun mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za maj mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za mart mjesec 2020. godine

Finansijska kartica za februar mjesec 2020. godine - I

Finansijska kartica za februar mjesec 2020. godine - II

Pregled dugovanja


FINANSIRANJE ŽENSKIH ORGANIZACIJA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA

 

2023.godine

 

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za oktobar 2023. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za septembar 2023. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za avgust 2023. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za jul 2023. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za jun 2023. godine  

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za maj 2023.godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za april 2023.godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za mart 2023.godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za februar 2023.godine

Prenešene obaveze-finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za januar 2023.godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za januar 2023.godine

 

2022.godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za decembar 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za novembar 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za oktobar 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za septembar 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za avgust 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za jul 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za jun 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za maj 2022. godine

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za april 2022. godine 

Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za mart 2022. godine

Finansijska redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za februar 2022.godine

Finansijska redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za januar 2022.godine

 

 2021.godine

Finansijska redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za decembar 2021.godine

Finansijska redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za novembar 2021.godine

Finansijska redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za oktobar 2021.godine 

Finansijska kartica ženskih organizacija u političkim subjektima za septembar 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za avgust 2021.godine

Finansijska kartica političkim partijama, strankama i udruženjima za jul 2021.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija u političkim subjektima za jun 2021.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija u političkim subjektima za maj 2021.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija u političkim subjektima za april 2021.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija  u političkim subjektima za mart 2021.godine  

Finansijska kartica ženskih organizacija u političkim subjektima za februar 2021.godine

Finansijska kartica ženskih organizacija  u političkim subjektima za januar 2021.godine

 


Zahtjeve, obavještenja i ugovore koje se tiču javnih nabavki možete pogledati ovdje