Spisak zaposlenih u Službi glavnog gradskog arhitekte i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

Program rada za 2023. godinu

 

 
 
 

 

 

Dokumenta Službe glavnog gradskog arhitekte:


Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte


Zahtjevi za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na spoljni izgled privremenih objekata


Zahtjevi za propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata


Zahtjevi za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta


Obavještenja Glavnog gradskog arhitekte


Rješenja o saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte


Rješenja o saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenih objekata


Smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata


Rješenja Glavnog gradskog arhitekte o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta 


 

Obrasci:

Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte (obrazac 3)

Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnih objekata