SPISAK ZAPOSLENIH U SLUŽBI PREDSJEDNIKA OPŠTINE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

A.  KABINET PREDSJEDNIKA

1.

Petar Smolović

Predsjednik Opštine

2.

Nermin Bećirović

Potpredsjednik Opštine

3.

Tufik Bojadžić

Potpredsjednik Opštine

4.

Fahrudin Begović

Menadžer Opštine

5.

Božica Zeković

Šefica Kabineta predsjednika

6.

Mirza Mehović

Samostalna savjetnica I

7.

Jelena Vojinović

Samostalna savjetnica I

8.

Nemanja Ranitović

Samostalni savjetnik III

9.

Demir Mulić

Savjetnik I

10.

Vesna Bulatović

Savjetnica I

11.

Jasmina Šukurica

Samostalna referentkinja

12.

Slobodan Šebek

Samostalni referent-PR Službe

13.

Isidora Bulatović

Samostalna referentkinja

B. KANCELARIJA ZA PROTOKOLARNE POSLOVE

14.

Boris Rudić

Šef Kancelarije za protokolarne poslove

15.

Adisa Hadžajlić

Viša savjetnica III

16.

Jovan Rakonjac

Samostalni referent

17.

Vasilije Milosavljević

Samostalni referent-zaštitar lica i imovine

C. KANCELARIJA ZA EVROPSKE PROJEKTE

18.

Goran Prebiračević

Šef Kancelarije za evropske projekte

19.

Uroš Vukićević

Samostalni savjetnik I

20.

Admir Dizdarević

Samostalni savjetnik I

21.

Almira Zejnilović

Samostalna savjetnica I

22.

Jasmin Šabanović

Samostalni savjetnik I

23.

Marija Raičević

Savjetnica I

24.

Senada Crnovršanin

Samostalna referentkinja

D. KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - KLER

25.

Dalibor Đogović

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

26.

Samra Kurćehajić

Viša savjetnica III

E. KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

27.

Damir Mustajbašić Šef kancelarije za međunarodnu saradnju

28.

Una Lješnjak

Viša savjetnica III

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA U SLUŽBI PREDSJEDNIKA OPŠTINE I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

NETO zarada

1.

Petar Smolović

Predsjednik Opštine

1.444,32 €

2.

Nermin Bećirović

Potpredsjednik Opštine

1.232,52 €

3.

Tufik Bojadžić

Potpredsjednik Opštine

1.397,98 €

4.

Fahrudin Begović

Menadžer Opštine

1.226,49 €

Februar 2024.godine