SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

- 01.septembar 2020 -

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

2.        

Dina Mustajbašić

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu

1369,94 €

3.

Alida Nuhodžić

Sekretar Sekretarijata za finansije

1369,94 €

4.

Fernala Zajmović

Pomoćnica sekretara Sekretarijata za finansije

1352,09 €

5.        

Slobodan Jelić

Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj

1683,68 €

6.       

Aleksandra Bošković

Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora

1488,18 €

7.

Dejan Luković

Sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

1604,30 €

8.       

Jasmin Ćorović

Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj

1357,49 €

9.        

Armin Sijarić

Pomoćnik sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj

1079,68 €

10.        

Muzafer Badžić

Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove

1397,94 €

11.        

Nikola Femić

Pomoćnik sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove

1113,73 €

12.        

Ljubomir Sošić

Direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine

1407,28 €

13.        

Milanko Minić

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije

1637,55 €

14.

Veselin Merdović

Direktor Uprave javnih prihoda

1397,94 €

15.

Pavićević Ljiljana

Pomoćnica direktora Uprave javnih prihoda

1157,51 

16.

Dušan Drašković

Načelnik Službe komunalne policije

1465,46 €

17.        

Milonja Rakonjac

Načelnik Službe zaštite i spašavanja

1746,26 €

18

Milena Šćekić

Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju

1241,45 €

19.        

Petar Smolović

Predsjednik Opštine

1.790,27 €

20.        

Nermin Bećirović

Potpredsjednik Opštine

1.526,42 €

21.        

Ernad Suljević

Potpredsjednik Opštine

1.505,41 €

22.        

Fahrudin Begović

Menadžer Opštine

1.376,77 €

23.

Petrić Marina

Glavna administratorka

1617,44 €

24.        

Bisera Alihodžić

Glavna gradska arhitektica

 1674,89 €

25.

Duško Ružić

Načelnik Službe za zajedničke poslove

1272,46 €

28.        

Ajsela Pačariz

Sekretarka Skupštine

1617,44 €

29.

Abaz Dizdarević

Predsjednik Skupštine

1607,93 €

SPISAK ODBORNIKA I NJIHOVE ZARADE

1.

Vesna Pavićević

Predsjednica Kluba odbornika DPS

186,81 €

2.

Admir Mustajbašić

Odbornik

164,84 €

3.

Zilha Idrizović

Odbornica

164,84 €

4.

Abaz Kujović

Odbornik

164,84 €

5.

Miloš Marić

Odbornik

164,84 €

6.

Miloš Vajić

Odbornik

164,84 €

7.

Azra Mulić

Odbornica

164,84 €

8.

Branko Lazović

Odbornik

164,84 €

9.

Dževad Omerović

Odbornik

164,84 €

10.

Alija Durović

Odbornik

164,84 €

11.

Milan Madžgalj

Odbornik

164,84 €

12.

Ćemal Zoronjić

Odbornik

164,84 €

13.

Vesko Janković

Odbornik

164,84 €

14.

Haris Malagić

Odbornik

164,84 €

15.

Vladan Rudić

Odbornik

164,84 €

16.

Enisa Babajić

Odbornica

164,84 €

17.

Murat Međedović

Odbornik

164,84 €

18.

Slađana Nedović

Odborinca

164,84 €

19.

Adisa Martinović

Odbornica

164,84 €

20.

Damjan Knežević

Odbornik

164,84 €

21.

Jasmin Kijamet

Predsjednik Kluba odbornika BS

186,81 €

22.

Nedžad Mehović

Odbornik

164,84 €

23.

Azem Idrizović

Predsjednik Kluba odbornika SD

186,81 €

24.

Saša Lalević

Odbornik

164,84 €

25.

Rade Ranitović

Predsjednik Kluba odbornika DF

186,81 €

26.

Miloš Šaponjić

Odbornik

164,84 €

27.

Vaso Obradović

Odbornik

164,84 €

28.

Adnan Striković

Predsjednik Kluba odbornika SDP

186,81 €

29.

Idriz Mahmutović

Odbornik

164,84 €

30.

Miomir Vojinović

Predsjednik Kluba odbornika SNP

164,84 €

31.

Zoran Bošković

Odbornik

164,84 €

32.

Marko Ljujić

Predsjednik Kluba odbornika Demokrate

186,81 €

33.

Bojana Furtula

Odbornica

164,84 €

34.

Hajrudin Bučan

Predsjednik Kluba odbornika URA

186,81 €

35.

Suada Zoronjić

Odbornica

164,84 €

36.

Nikola Raosavljević

Predsjednik Kluba odbornika UCG-DNP

186,81 €

37.

Jelena Kljajević

Odbornica

164,84 €