ZAKONSKA REGULATIVA

 

Zakon o medijima(''Sl.list RCG'', br.51/02 i 62/02; Vidi član 159 Zakona 46/10)

Zakon o elektronskim medijima (''Sl.list CG'', br.46/10,53/11,55/16 i 92/17)

Zakon o digitalnoj radio-difuziji (''Sl.listCG'', br.34/11 i 31/12)

Zakon o slobodnom pristupu informacijama (''Sl.list CG'', br.44/12 i 30/17)

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti(''Sl.list CG'', br.79/08,70/09,44/12 i 22/17)

Zakon o tajnosti podataka(''Sl.list CG'',br.14/08,76/09,41/10,38/12,44/12,14/13,18/14 i 48/15)

Zakon o informacionoj bezbjednosti(''Sl.list CG'',br.14/10 i 40/16)


 IZDATA RJEŠENJA:2018

 

Rješenje o formiranju Komisije za stručni nadzor za ugradnju sistema video nadzora u zgradi Opštine Bijelo Polje (ul.Slobode 5), za popis i ocjenu stepena dotrajalosti opreme starog sistema

Rješenje o obrazovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda