Zahtjev

Izrada projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete.

06/11/2019
Obavještenje Izrada projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete. 06/19/2019
Ugovor Izrada projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete. 06/22/2019