Važna dokumenta koja se tiču postavljanja privremenih objekata možete preuzeti u dolje navedenim linkovima:

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Uredba o visini naknade za izdavanje urbanistickih odnosno tehnickih uslova za privremene objekte utvrdjene programom privremenih objekata

Program privremenih objekata z područje Opštine Bijelo Polje za period od 2019. do 2024. godine

Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje privremenih objekata uredjaja i opreme

Tabelarni pregled objekata po zonama

Obrazac zahtjeva

Uputstvo o proceduri postavljanja / građenja / uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Bijelo Polje

 

Zahtjeve, urbanističko tehničke uslove i obavještenja pogledati u dolje navedenim linkovima:


Podneseni zahtjevi


Urbanističko tehnički uslovi


Obavještenja