Zahtjev

Izrada geodetskog elaborata-plana parcelacije prilaznog puta i rezervoara na Medanovićima

07/24/2019
Obavještenje

Izrada geodetskog elaborata-plana parcelacije prilaznog puta i rezervoara na Medanovićima 

08/06/2019 
Ugovor  Izrada geodetskog elaborata-plana parcelacije prilaznog puta i rezervoara na Medanovićima 08/07/2019