Zahtjev

Vršenje tehničkog pregleda stambenog objekta br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc. br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine

09/23/2019
Obavještenje Vršenje tehničkog pregleda stambenog objekta br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc. br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine 10/01/2019
Ugovor Vršenje tehničkog pregleda stambenog objekta br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc. br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine 10/02/2019