Zahtjev

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom (priključak na magistralni put M21) u okviru Glavne željezničke stanice

10/28/2019
Obavještenje Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom (priključak na magistralni put M21) u okviru Glavne željezničke stanice 11/01/2019
Ugovor Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom (priključak na magistralni put M21) u okviru Glavne željezničke stanice 11/05/2019