Zahtjev

Rekonstrukcija postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu ø300 i izrade priključaka na atmosfersku kanalizaciju u ul.1 u Resniku

05/25/2020
Obavještenje Rekonstrukcija postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu ø300 i izrade priključaka na atmosfersku kanalizaciju u ul.1 u Resniku 05/29/2020
Ugovor Rekonstrukcija postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu ø300 i izrade priključaka na atmosfersku kanalizaciju u ul.1 u Resniku 06/01/2020