srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr

Važna dokumenta koja se tiču javnih nabavki možete preuzeti u dolje navedenim linkovima:

 

Pravilnik za postupanje Opštine Bijelo Polje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti
Pravilnik o načinu sprovođenja hitnih nabavki
Zakon o javnim nabavkama
Portal javnih nabavki Crne Gore

Zahtjeve i obavještenja nabavki malih vrijednosti možete pogledati u dolje navedenim člancima:

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dogradnja kancelarije u prostorijama Gradske garaže i adaptacija kancelarija u Sekretarijatu za finansije - možete preuzeti ovdje...pdf

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka nalepnica-znaka pristupačnosti za obilježavanje vozila lica sa invaliditetom - možete preuzeti ovdje...pdf

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Rekonstrukcija kamenog zida, postojećih šakti i izgradnja novih za nadzemne hidrante kod Gradskog parka - možete preuzeti ovdje...pdf

 

Ugovor - mHE ''Stubljanska'' možete preuzeti ovdje...pdf

Ugovor - Nabavka materijala za održavanje higijene ...pdf

Ugovor - Izrada Glavnog projekta stambenog objekta za smještaj penzionera Pr+1, zgrada br.4...pdf

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada geodetskog elaborate plana parcelacije za izgradnju dijela ulice br.17 i dijela ulice br.6 u naselju Nedakusi opština Bijelo Polje ...pdf

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Dopuna projekta vodovoda Zaton-izmjena dijela trase...pdf

 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - mHE ''Stubljanska'' možete preuzeti ovdje...pdf

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta stambenog objekta za smještaj penzionera Pr+1, zgrada br.4...pdf

Go to top