Poštovani ,

Obavještavamo Vas, da će se  provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata  koji ispunjavaju uslove javnog  oglasa  koji  je  Služba zaštite i spašavanja  objavila  , dana 07.10.2020. godine  za radno mjesto: vatrogasac spasilac u održati dana 05.11 .2020. godine (četvrtak  ) u 10 :00h, u prostoriji  br 41 koja se nalazi na trećem spratu zgrade Opštine.

Provjeru vrši Komisija testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rad,koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada,odnosno stanja u oblasti radaza koju se kandidat iz stava 1 ovog člana imenuje odnosno postavlja.

Izrada rada traje najduže 60 minuta.

Kandidat koji ostvari više od 50%bodova na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervju.Na struktuiranom intervijuu kandidat pred svim članovima komisije izlaže rad u trajanju od 15 minuta ,nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Postupku provjere mogu  pristupiti samo kandidati sa  Liste kandidata  koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa .

- Saša Radović

-Ermin Salemović

-Aldin Rebronja

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/875982