Opština Bijelo Polje Nevladinim organizacijama 

 

           U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2014 godinu, Služba Skupštine je shodno članu 150 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.34/11), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada.

 

 

            Nevladine organizacije sa područja Opštine mogu prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2014 godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2014. godine, kako bi Služba Skupštine blagovremeno pripremila Program rada Skupštine Opštine za 2014. godinu.

 

  

                                                                                  Sekretar

                                                                                  Ajsela Pačariz,s.r.