Na osnovu člana. 7. st. 2. i člana. 14. Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“ („Sl.list RCG – opštinski propisi br. 30/07), Služba Skupštine opštine Bijelo Polje,  objavljuje ;

  

O B A V J E Š T E NJ E

o

Predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „ 3. Januar“

za 2013  godinu

 

 

 

            Opštinska Nagrada „3. Januar“, kao oblik javnog priznanja Opštine, dodjeljuje se svake godine za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine, na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom, sportskom i drugim oblastima društvenog života.

 

            Nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim licima sa područja Opštine.

 

            Nagrada se može dodijeliti i pojedincima koji ne žive na području opštine, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

 

            Izuzetno, kada za to postoje značajni razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

 

            Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju: građanin, grupe građana, privredna društva, javne službe, nevladine organizacije i drugi subjekti.

 

            Predlozi za Nagradu dostavljaju se u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za Nagradu.

 

            Predlozi se dostavljaju Skupštini Opštine Bijelo Polje – Žiriju za dodjelu Nagrade , najkasnije do 10. decembra 2013 godine.

 

 

 

Broj: 02-2982

Bijelo Polje, 08.11.2013 god. 

 

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE