Crna Gora

Opština Bijelo Polje

BijeloPolje, 31.12.2013 godine


OPŠTINA BIJELO POLJE
Svim organima i službama, javnim ustanovama i preduzećima

 

Povodom predstojećeg praznika – Nove godine i vjerskog praznika Božića za zaposlene u organima i službama Opštine, te javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, Glavni administrator daje slijedeće:

SAOPŠTENJE

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl.list RCG”, br. 27/07), Nova godina se praznuje 1. i 2. januara.

Dakle, za novogodišnji praznik neradni dani su: srijeda i četvrtak tj. 1. i 2. januar 2013. godine.

Takođe, neradan dan je i petak 3. januar -Dan opštine za sve zaposlene u organima lokalne uprave.

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG, br. 56/93), vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan, kao i za Božić (dva dana) i to: 6, 7 i 8. januara.

Dakle, neradni dani za Božićne praznike su ponedjeljak, utorak i srijeda, tj. 6. januar - Badnji dan, 7. i 8. januar – Božić 2013. godine.

Organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.