Crna  Gora
Opšnna   Bijelo  Polje
Glavni  administrator
Bijelo Polje,  30.04.2015.  godine

 

Opština Bijelo Polje
Svim organima  lokalne uprave i javnim  sluzbama

 

Biielo Polie

Povodom predstojećeg Praznika rada, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, daje saopstenje da su  neradni dani: petak  1. maj i subota  2.maj 2015. godine.

Na osnovu Zakona o drzavnim i drugim praznicima  ("Sl. list RCG, br.27/07), Praznik rada se praznuje 1.  i 2. maja.

Organi lokalne samouprave, javne službe i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog  interesa  dužni su da u  praznične dane  obezbijede vršenje poslova  čijim  bi  prekidom  mogle  nastupiti  štetne  posledice  po građane iii Opštinu.

 

v.d glavnog administratora

Ajsela Pačariz, s.r.