U toku je izrada Elaborata o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera - tipa sportskih balon hala i drugih manjih sportskih objekata.

Molimo zainteresovane građane da se jave Sekretarijatu za stambeno-komunalne djelatnosti i saobraćaj u vremenskom intervalu od 9-11 časova u prostorijama sekretarijata – sportska hala Nikoljac od 10.11.2015. godine do 20.11.2015. godine.

 

Sekretarijat za stambeno-komunalne djelatnosti i saobraćaj