Na osnovu Čl.14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.List RCG“ – opštinski propisi br.4/05. “Sl.List CG“ – opštinski  propisi br.34/09,“Sl.List CG“-br.10/14 Čl.138 tačka 4 i Čl.141 Zakona o lokalnoj samoupravi i Čl.3 Zaključka o Nacrtu Budžeta opštine Bijelo Polje za 2016.godinu br. 01-8120

 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 

1. Povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016.godinu organizuje se Javna rasprava,koja će trajati 15 dana.

Javna rasprava počinje 04.12.2015.godine.

2. Nacrt naznačene Odluke objaviće se na internet site-u opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti:

  • Odbornicima Skupštine opštine
  • Političkim partijama
  • Potrošačkim jedinicama budžeta i
  • Nevladinom sektoru

3. Stručna Javna rasprava – Odbor za finansije, održaće se u ponedeljak 14.12.2015.god. u 12h u maloj Sali skupštine.

4. Centralna Javna rasprava održaće se u zgradi opštine velika sala  opštine 16.12.2015.godine sa početkom u 14h.

5. Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za finansije.

6. Primjedbe,predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za Finansije opštine Bijelo Polje,ili na e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., do isteka roka za Javnu raspravu.

7. Sekretarijat za Finansije će razmotriti primjedbe,predloge i  sugestijeučesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE


Zaključak o Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2016.godinu možete preuzeti ovdje...pdf
Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2016.godinu možete preuzeti ovdje...pdf