Na  osnovu  člana  10, 11 i 12 Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje, Komisija za dodjelu studentskih stipendija, nakon razmatranja žalbi izjavljenih na Rang listu, na sjednici održanoj  05.05. 2016. godine,  u t v r d i l a   j e

K O N A Č N U   R  A  N  G    L  I  S  T  U

 

1.       Tičević  M. Andrijana,    IV godina  Filozofski  fak.  Nikšić                                 56   bodova

2.       Ajdarpašić  M. Dalida,   IV godina  Filološki  fak.    Nikšić                                  51

3.       Sošić  N. Marko,            IV godina  Poljoprivredni fak. B.Polje                          51

4.       Suljević  N. Elvin,          III  godina Univerzitet Mediteran Podgorica               51

5.       Čoković  Z. Elvina,         III  godina  Menadžment B.Polje                                  49

6.       Radović M. Milena,      IV  godina  Fak. Političkih nauka  Podgorica                48

7.       Begović  M. Adil             I   godina Medicinski fakultet Turska                           47

8.       Nedović  N. Darka,        IV godina  FON   Beograd                                               46

9.       Perović  G. Stanija         I   godina  Menadžment  Bijelo Polje                            46

10.   Kolić  Dž. Rijalda           III  godina  Poljoprivredni fak. Bijelo Polje                    45

11.   Konatar  R.  Biljana,      III  godina  Strani jezici   Podgorica                                 45

12.   Ljujić  B.  Tijana,            I   godina  Ekonomski fakultet Beograd                         45

13.   Mustajbašić  H.  Mernisa,   III  godina  Filozofski fak  Nikšić                               45

14.   Vlaović  M.  Jelena       V  godina  Medicinski  fak.  Kragujevac                          44

15.   Grbović  I.  Nihad         IV godina  Elektrotehnički  fak. Podgorica                      44

16.   Krgović  D.  Slađana     III godina  Ekonomski  fakultet  Bolonja                         44

17.   Sošić  S.  Andrija            V godina  Bogoslovski  fakultet  Beograd                      44

18.   Spahić  S. Ersin,            III godina  Medicinski  fakultet  Podgorica                      44

19.   Ćatović  E.  Alen,          III  god. Univerzitet  Mediteran  Podgorica                     44

20.   Damjanović  S. Jelena  IV  god.  Pravni  fakultet  Podgorica                                43

21.   Dervišević  H.  Binasa,   I  godina  Engleski  jezik  Bijelo Polje                              43

22.   Leković  Z.  Stefan,        IV godina  Pravni  fakultet  Beograd                                43

23.   Čoković  Z.  Elma,          IV godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica                     43

24.   Čoković  Z. Ilda              IV godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica                      43

25.   Grbović  I.  Kenan,        III godina  Saobraćajni  fak.  Trstenik                               42

26.   Damjanović  S. Mirjana,   I  godina  Engleski  jezik  Podgorica                             42

27.   Femić  Z.  Momčilo,       III godina  Poslovna škola  Beograd                                42

28.   Hasić  H.  Arnela,           II  godina  Engleski  jezik  Bijelo  Polje                             42

29.   Cmiljanić  R. Slađana    V  godina  Farmaceutski  fak.  Podgorica                        42

30.   Bulatović  Đ.  Zorka      III godina  Filozofski  fakultet  Nikšić                                41

31.   Golubović  B. Vukosav  IV godina Poljoprivredni  fak. Beograd                           41

32.   Gredić  R.  Edina,               I  godina                   Turska                                             41

33.   Demić  R. Sabina            IV  god.  Filozofski  fakultet  Nikšić                                  41

34.   Minić  S.  Milisav,           I  godina  Energetika   Podgorica                                     41

35.   Hot  M.  Elma,                IV  god.  Elektrotehnički  fakultet  Podgorica                 41

36.   Čoković  Z.  Naza,           I  god.  Filozofski  fakultet  Nikšić                                     41

37.   Čuljković  V.  Ružica,     I  godina  Elektrotehnički  fakultet  Podgorica                41

38.   Božović  M.  Mario,       III  god. Fakultet za turizam Kotor                                    40

39.   Bošković  G.  Vanja,       V  god. Arhitektura  Podgorica                                          40

40.   Kojović  Ž.  Aleksandar,    IV  godina  Saobraćajni  fakultet   Berane                    40

41.   Popović  V. Bojana,           IV  godina  Fakultet za turizam  Kotor                          40

42.   Raković  P.  Mirjana,         III  godina  Fakultet za turizam  Kotor                          40

43.   Simović  G. Ilona,                I   godina  Filozofski  fak. Nikšić                                    40

44.   Šćekić  G.  Kristina,            II   godina  Poljoprivredni  fak.  B.Polje                         40

45.   Kasumović  R.  Leid,           I   godina    UDG    Podgorica                                          39

46.   Međedović  M.  Lejla,       II  godina   Filološki  fakultet  Nikšić                               39

47.   Sošić  Z.  Branka,                 I   godina     PMF   Podgorica                                          39

48.   Božović  M.  Miloš,            III godina Fakultet  za  bezbjednost  Beograd              38

49.   Đalović  R.  Dragoslav,       I  godina  Građevinski  fak.  Podgorica                          38

50.   Đurović   S.  Dajana,          III  godina   Metalurgija  Podgorica                                38

51.   Ećo  Dž.  Emina,                 III  godina   Ekonomski  fakultet  Podgorica                  38

52.   Žižić  R.  Andrijana,            IV  god.  Filološki  fakultet  Nikšić                                   38

53.   Kanalić  Dž.  Alma,              II  god.  Poljoprivredni  fakultet  B.Polje                       38

54.   Kljajević  M.  Tijana,           I  godina  Pravni  fakultet  Bijelo Polje                          38

55.   Lukač  M. Bejda,                 I  godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica                    38

56.   Lukač  M.  Majda,               I godina  Ekonomski  fakultet   Podgorica                    38

57.   Pavićević  S.  Nina,             I  godina  Filozofski  fakultet  Nikšić                               38

58.   Perović  S.  Sara,                 I  godina    PMF  Podgorica                                             38

59.   Rudić  B.  Ana,                    IV  god.  Ekonomski  fakultet  Podgorica                       38

60.   Tvrdišić  V.  Tamara,           I  godina  Pravni  fakultet  Podgorica                            38

61.   Femić  M.  Jovan,               II  god.  Arhitektura  Priština                                           38

62.   Franca  H.  Amer,               II god.   Ekonomski  fak.  Podgorica                               38

63.   Čokrlija  I.  Ilda,                  IV  god.  Ekonomski  fakultet  Podgorica                       38

64.   Čuljković  B.  Mirjana,       I  god.  Elektrotehnički  fakultet  Podgorica                  38

65.   Andrić  D.  Sonja,               IV  god.   Učiteljski  fakultet  Nikšić                                 37

66.   Babajić  R.  Erna,                I  godina   Menadžment  Bijelo Polje                              37

67.   Bradić  D. Tamara,             I  godina    Filološki  fakultet   Beograd                          37

68.   Kijamet  E.  Elza,                I  godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica                      37

69.   Konatar  D.  Milica,           I  godina  Muzička akademija  Cetinje                             37

70.   Minić  M.  Martin,            II godina   Policijska akademija  Danilovgrad                  37

71.   Nedović  O.  Darko,         II  godina  Veterinarski  fakultet  Beograd                        37

72.   Radič  M. Elvira,               III  god.  Univerzitet  Mediteran  Podgorica                     37

73.   Radulović  R. Branka        I  godina     PMF    Podgorica                                              37

74.   Cicmil  D.  Teodora          III  god.  Fakultet za turizam  Kotor                                    37

75.   Čampar   B.  Gordana,      I  god.    PMF    Podgorica                                                    37

76.   Adamović  S. Dona,          III  god.   Poslovna  škola  Beograd                                     36

77.    Bošković  S. Dragan,        III  god.  Političke nauke Beograd                                       36

78.   Grbović  S. Senada,           III  god.  Elektrotehnički  Fak.  Podgorica                          36

79.   Dabetić  Z. Dragana,         III  god.  Engl. jezik  Nikšić                                                    36

80.   Janketič  V. Jelena,             I  god.  Elektrotehnički fak.  Podgorica                             36

81.   Kanalić  Dž.  Maida,            IV  god.  Učiteljski  fak.  Berane                                          36

82.   Krunić  B. Andrea,               I  god.  P M F  Podgorica                                                      36

83.   Kujović  H. Alija,                  V  god.  Farmacija   Ankara                                                  36

84.   Kučević  R. Mirnesa,         III  god.  Muzička akademija   Cetinje                                 36

85.   Međedović  F. Belma,        III  god.  Poljoprivredni  fak.  B. Polje                                36

86.   Međedović  M. Dino,         II  god.   U D G  Podgorica                                                    36

87.   Mekić  A. Alma,                   I   Ekonomski fak.   Podgorica                                             36

88.   Mulabegović   I. Amar,       III  god.  Fakultet umjetnosti                                               36

89.   Mulić  S. Dženana,              III  god.  Menadžment   B. Polje                                          36

90.   Pavićević  S. Predrag,          III god.  Saobraćajni fak.  Berane                                        36

91.   Suljević  N. Adelisa,             II  god.  Poslovne studije Mediteran  Podgorica              36

92.   Tičević M. Marijana,            III  god.  Pravni  fakultet  Podgorica                                   36

93.   Franca M. Merdžana,          II  god.   Engleski jezik  Bijelo Polje                                     36

94.   Ajdarpašić  M. Dženana,      II   god.  Filološki  fak.  Nikšić                                              35

95.   Drobnjak  M. Monika,         III   god.  Ekonomski fakultet  Beograd                              35

96.   Mušović B. Lejla,                   I  god.  Ekonomski fak.  Podgorica                                     35

97.   Nišić  M. Maida,                   II  god.  Strani jezici   Bijelo Polje                                         35

98.   Furtula  M. Filip                   II  god.  Fakultet organiz. nauka  Beograd                             35

99.   Hadžikić  M. Erna                 III  god.  Građevinski  fakultet Podgorica                              35

100.             Hoti  Šejla,                         V  godina    Učiteljski  fakultet    Užice                              35

101.   Šećković  V. Katarina,       III god.  Filološki  fakultet  Nikšić                                            35

102.  Babajić  R. Aida,                 III  god.  Fakultet političkih nauka   Podgorica                      34

103. Bahor  R. Hidajeta,              IV   god.  Učiteljski fakultet  Berane                                       34

104. Drpljanin  Ć. Aida,                IV god.   Ekonomski  fakultet  Podgorica                              34

105. Žujović  R. Nemanja,             I  god.  Građevinski  fakultet  Podgorica                              34

106. Kljajević  M. Ljiljana,             IV  god.  Učiteljski  fakultet  Berane                                      34

107. Maglov  M. Radmila,            IV   god.  Ekonomski  fakultet  Podgorica                             34

108. Mahmutović  D. Vezira,         II  god.   Građevinski  fakultet  Podgorica                          34

109. Mekić  A. Alen,                        II  god.  Ekonomski  fakultet  B. Polje                                  34

110. Mekić  R. Ado,                          III  god.  Ekonomski  fak.  Sarajevo                                     34

111. Nikolić  V. Valentina,               III  god.   Učiteljski  fakultet  Nikšić                                     34

112. Pilica  S. Maida,                        II   god.  Menadžment  Bijelo Polje                                     34

113. Trubljanin  E. Irma,                   II  god.   Filozofski  fakultet  Nikšić                                     34

114. Furtula  M.  Matija,                  IV  god.   Medicinski  fakultet  Podgorica                          34

115. Šćekić  G. Jovana                      I  god.  Filozofski  fakultet  Podgorica                                 34

116. Drobnjak  R. Slađana,             II  Poslovne  studije Mediteran  Podgorica                         33

117. Đačić  R.  Neda,                       II  god.  Filozofski  fakultet  Beograd                                    33

118. Ećo  S. Elida,                             I  god. Ekonomski  fakultet Podgorica                                 33

119. Jaćimović  B. Dragana,           II  god.  Fakultet političkih nauka Podgorica                       33

120. Leković  Z. Jovana,                  I  godina  Pravni fakultet  Beograd                                        33

121. Merdović  G. Ana,                   I  godina    Pedagogija   Nikšić                                                33

122. Merdović  M. Jelena,              I  godina   P M F  Podgorica                                                    33

123. Nedović  M. Jelena,                 I  godina   P M F  Podgorica                                                   33

124. Pešić  M. Marica,                    III  godin   Engleski  jezik    Bijelo Polje                                  33

125. Piper  B. Ivanka,                       I  godina     P M  F   Podgorica                                                33

126. Prelević  Z. Aleksandra,           III  godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica                         33

127. Sijarić  R. Armina,                     I  god.  Filozofski  fakultet  Nikšić                                          33

128. Smolović  D. Borko,                  I  god.   P M F   Podgorica                                                       33

129. Smolović  M. Teodora,             I  god.  Fakultet političkih  nauka  Beograd                         33

130. Tomović  V. Stefan,                  III  god.  Fakultet likovnih umjetnosti  Cetinje                     33

131. Čindrak  S. Amra,                       II  god.  Menadžment   Bijelo Polje                                       33

132. Čindrak  S. Azra,                        II  god.  Menadžment   Bijelo Polje                                        33

133. Bahović  R. Maida,                    I  god.   Učiteljski  fakultet   Novi  Pazar                                32

134. Bibuljica  I.  Denis,                     III  god.  Građevinski  fakultet  Podgorica                            32

135. Vojinović  B. Bojana,                 II  god.  Fakultet političkih nauka  Podgorica                      32

136. Gurešić  N. Tijana,                       III  god.   Fakultet tehničkih nauka   K. Mitrovica              32

137. Dreković  E. Arnela,                   III  god.  Ekonomski  fakultet  Podgorica                              32

138. Ećo  Dž.  Safe,                              I godina  Menadžment  Bijelo Polje                                     32

139. Zaimović  M. Irfan,                     II  godina    U D G   Podgorica                                                32

140. Joksimović  M. Marko,              III godina   Fak. za fizičko vaspitanje     Sarajevo                32

141. Kajević  A. Enida,                          III   god.  Građevinski  fakultet  Podgorica                         32

142. Kovačević  D. Slavica,                   I godina   Matematika  Podgorica                                      32

143. Korać  Ž. Ksenija                            III  godina  Biotehnički  fakultet     Teksas                         32

144. Mekić  R. Adela,                            III  godina   Pravni  fakultet   Novi  Pazar                           32

145. Minić   D. Mileta,                          IV  godina   Medicinski  fakultet  Beograd                         32

146. Mihailović  V. Dijana,                    IV  godina  Učiteljski  fakultet  Berane                              32

147. Mulić  M. Emina,                           I  godina  Filološki  fakultet  Nikšić                                     32

148. Radović  S. Željka,                          I  godina  Ekonomski  fakultet Podgorica                         32

149. Raković  T. Ljubomir,                     I  godina  Pravni  fakultet  Podgorica                                32

150. Rakonjac  D. Gordana,                      V  godina   Ekonomski  fakultet    Katovice                   32

151. Rakonjac  O. Milena,                         I  godina  Fakultet vizuelnih umjetnosti Podg.             32

152. Rovčanin  Lj. Kristina,                         II  godina   Sociologija    Nikšić                                        32

153. Slović  D. Radislav,                              II  godina  Filozofski  fakultet  Nikšić                              32

154. Hot  A. Amer,                                       III godina  Fakult. političkih nauka  Podgorica              32

155. Čampar  B. Svetlana,                          III  godina  Menadžment  Bijelo Polje                            32

156. Ševčenko  A. Nikolina,                         I   godina  Biotehnički  fakultet  Moskva                      32

157. Šćekić  S.  Vidosava,                             IV  godina  Učiteljski fakultet  Berane                          32

158. Bošković  M. Milica,                             II  godina  Poljoprivredni fakultet  Bijelo Polje           31

159. Demić  R. Emina,                                  II  godina   Menadžment  Bijelo  Polje                          31

160. Jeremić  M. Milijana,                            I  godina  Ekonomski  fakultet   Podgorica                  31

161. Knežević  S. Jelena,                              II  godina  Medicinski  fakultet  Beograd                      31

162. Kujović  F. Aida,                                     I  godina  Fakult. za međunar. ekonomiju Podg.       31

163. Ljaljević  T. Irvin,                                   IV   godina  Poslovna ekonomija       Bar                      31

164. Marković  D. Teodora,                          II  godina Fakultet informac. tehnologija  Podg.       31

165. Marković  M. Dragana,                          I   godina         Psihologija          Nikšić                         31

166. Mulić  M. Erna,                                       I  godina  Fak. za  turizam  Kotor                                 31

167. Pešić  V. Snežana,                                  II  godina   Ekonomski  fakultet  Podgorica                31

168. Radojević  R.  Jasna,                               I  godina  Poljoprivredni fakultet   B. Polje                31

169. Sejdić  S. Ajlan,                                       II  godina   Filološki  fakultet  Nikšić                            31

170. Spahić  Dž. Ajsela,                                   III  godina  Poljoprivredni  fakultet  B. Polje             31

171. Tvrdišić   Jovana,                                      I  godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica                31

172. Džogović Amra                                         III godina Strani jezici       Podgorica                          31

173. Bogavac  M. Sanda,                                 I  godina    P M F   Podgorica                                       30

174. Bošković M. Marijana,                            III godina  Poljoprivredni  fakultet  Podgorica         30

175. Destanović  F.   Arnela,                           I  godina   Građevinski  fak.  Podgorica                     30

176. Kasumović  R. Lejla                                  II  godina  Ekonomski fakultet Podgorica                  30

177. Knežević  B. Marko,                                II  godina  Engleski  jezik  Bijelo Polje                          30

178. Korać  Ž. Danica,                                      II godina  Muzička akademija  Cetinje                        30

179. Marsenić  M. Ivana,                                 I  godina  Elektrotehnički  fak. Podgorica                  30

180. Međedović  F. Adisa,                               I  godina  Filozofski  fakultet  Nikšić                            30

181. Mehonjić  F. Benida,                                II   godina  Fak. političkih nauka  Podg.                      30

182. Spahić  R. Belmin,                                     I   godina  Fak. Inform. tehnologije  Podg.                30

183. Tomović  V. Ksenija,                                  I  godina     P M F   Podgorica                                      30

184. Femić  S. Aleksandra,                                IV  god.  Fakultet za turizam  Kotor                            30

185. Čujović  M.  Sanja,                                     IV  god.  Fak. političkih nauka  Podgorica                  30

186. Šestović  M. Nadežda,                               I  godina   Ekonomski fakultet  Podgorica                 30

187. Adžović  E.  Belma,                                    II godina  Poljoprivredni fakultet B.Polje                   29

188. Dajević  D. Sonja,                                       I  godina  Ekonomski fakultet  Podgorica                  29

189. Destanović  M. Edin,                                 I  godina  Građevinski  fak.  Podgorica                       29

190. Idrizović  M. Džana,                                  II godina  Ekonomski fakultet  Podgorica                   29

191. Knežević  S. Jovan,                                    II god.  Fakultet za pomorstvo  Kotor                         29

192. Lutovac  S. Anđela,                                    I  godina  Pravni  fakultet   B.Polje                              29

193. Nedović  B. Predrag,                                  III  godina  Građevinski  fak.  Beograd                       29

194. Omerović  S. Zilha,                                      I  godina   Matematika   Podgorica                           29

195. Reković  R. Anela,                                        I  godina  Filološki  fakultet  Nikšić                           29

196. Sekulić  R. Jelena,                                        III  god.   Pravni   fakultet  Novi  Sad                         29

197. Sijarić  S. Diba,                                              IV  god.  Učiteljski  fakultet  Nikšić                           29

198. Trifunović  M. Danijela,                               I  god.  Ekonomski  fak.  Podgorica                            29

199. Ćatović  S. Adisa,                                          III   god.  Poljoprivredni   fak.  B. Polje                       29

200. Hasanović  R. Demira,                                  II  godina  Menadžment  B. Polje                               29

201. Šćekić  S. Stefan,                                       II  godina   Građevinski  fakultet  Podgorica                 29

202. Šćepanović  V.  Ivan,                                  I  godina  PMF  Biologija   Podgorica                             29

203. Adžibulić  S.  Samira,                                 III  god.  Poljoprivredni  fakultet  B. Polje                     28

204. Ašanin  M. Milica,                                      III  god.  Biotehnički  fakultet  Podgorica                      28

205. Babajić  R. Ermin,                                        I  godina   Menadžment   Bijelo Polje                           28

206. Bošković  M.  Stefan,                                  I  godina  Pravni  fakultet  Bijelo Polje                          28

207. Vujošević  I.  Stefan,                                    I  godina    P M F   Podgorica                                         28

208. Gurešić  S. Katarina,                                   III  godina  Farmaceutski  fakultet  Podgorica             28

209. Zoronjić  M. Mirela,                                   III  god.  Visoka  saobraćajna  škola  Trstenik               28

210. Joksimović  M. Milan,                                 II  godina  Tehnički  fakultet  Čačak                              28

211. Kujović  B. Nina,                                           II  godina  Menadžment   Bijelo Polje                          28

212. Mekić  H.  Samra,                                         I  godina  Poljoprivredni  fakultet  B. Polje                 28

213. Nedović  N.  Boban,                                      I  godina  Pravni  fakultet  Bijelo  Polje                       28

214. Radović  M. Anđela,                                      I  godina  Pravni  fakultet  Bijelo  Polje                      28

215. Timotijević  S. Nataša,                                  III  godina  Fak. za turizam  Kotor                                28

216. Trutić  M. Ivana,                                             IV  god.  Filozofski  fakultet  Nikšić                             28

217. Hajdarpašić  D. Amra,                                    I  godina  Filozofski  fakultet  Nikšić                           28

218. Hasanagić  I.  Irma,                                        III  godina  Ekonomski  fak.  Podgorica                       28

219. Ćatović  N. Maida,                                         III  godina  Ekonomski  fak.  Podgorica                       28

220. Ćorović  E. Elida,                                             I  godina   Menadžment  Bijelo  Polje                         28

221. Čopić  G.  Marija,                                            III  god.  Filozofski  fakultet  Nikšić                              28

222. Šukurica  M. Aldin,                                          I   godina  Univerzitet  Mediteran                              28

223. Beganović  S. Muamer,                                I  godina  Humanističke  studije  Podgorica              27

224. Bektašević  N. Albina,                                   I  godina   Menadžment  Bijelo Polje                         27

225. Bošković  V. Mara,                                         IV   god.   Pravni  fakultet  Podgorica                        27

226. Bubanja  S.  Bojana,                                  III  godina  Fakultet  za  turizam  Kotor                          27

227. Vučinić  V. Aleksandar,                              II  godina  Elektro-mašinski  fakultet   Moskva             27

228. Golubović  B. Branka,                                 I  god.  Visoka  tehnička  škola  Beograd                       27

229. Zeković  R. Dijana,                                      III   god.   Saobraćajni  fak.  Berane                                 27

230. Konatar  B. Valentina,                                 V  godina  Građevinski  fak.  Podgorica                        27

231. Kočović  D. Jelena                                         II  godina  Menadžment  Bijelo Polje                           27

232. Merdović  V.  Slađana,                                 IV  godina  Učiteljski  fakultet  Berane                         27

233. Omerović  F. Emina,                                    I  godina  Filozofski  fakultet  Nikšić                              27

234. Potpara V. Marijana,                                   II  godina    P M F    Podgorica                                        27

235. Sijarić  Dž. Aldina,                                         I  godina   Poslovne  studije  Novi  Pazar                     27

236. Femić  V.  Rajko,                                            II  godina  Strani  jezici  Bijelo  Polje                            27

237. Femić  Z.  Đorđije,                                      I   godina   Visoka  građevinska  škola  Beograd           27

238. Hadžović  S.  Adela,                                     II  god.  Poljoprivredni  fakultet  Bijelo  Polje              27

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

239. Beganović  I.  Merima,                               IV  godina   Ekonomski  fakultet    Turska                   26

240. Bulatović  Z. Filip,                                        III  godina   Engleski  jezik  Mediteran  Podg.             26

241. Ećo  A.  Amer,                                              II   godina  Fakultet  vizuelnih  umjetnosti  Podg.      26

242. Kanalić  Belma                                              I  godina   Fakultet  političkih nauka Podg.                26

243. Ličina  S.  Elida,                                            II  godina   Menadžment  Bijelo  Polje                         26

244. Maglov  M.  Zoran,                                     II   godina  Saobraćajni  fakultet   Berane                   26

245. Madžgalj  J. Novak                                      II  godina   Saobraćajni  fakultet  Berane                    26

246. Mrdak  M.  Jagoš,                                        IV  godina  Pravni  fakultet  Podgorica                        26

247. Mulić  M.  Ervin,                                            III  godina  Pravni  fakultet  Novi  Pazar                     26

248. Omerović  A.  Besim,                                   III  godina  Visoka  saobraćajna  škola  Trstenik        26

249. Pilica  S.  Džejlan,                                         III  godina  Visoka  saobraćajna  škola Trstenik          26

250. Radović  M.  Milan,                                      II  godina   Saobraćajni  fakultet   Berane                   26

251. Sadiković  M.  Azra,                                      II  godina   Menadžment   Bijelo  Polje                       26

252. Skoko  A.  Lejla,                                             II  godina   Građevinski  fakultet  Podgorica              26

253. Suljević  S.  Anela,                                   I  godina  Fakultet  za  islamske  studije  Novi  Pazar     26

254. Fetahović  F.  Nermina,                          II  godina   Menadžment     Bijelo  Polje                           26

255. Bećirović  Š.  Elma,                                   II  godina  Poljoprivredni  fakultet  B. Polje                    25

256. Bojović  V.  Jovan,                                     I  godina   Pravni  fakultet  Bijelo  Polje                          25

257. Grandov  N.  Jovica,                                  I  godina   Pravni  fakultet  Podgorica                             25

258. Dragović  S. Kristina,                                 II  godina  Fakultet  za  pomorstvo  Kotor                      25

259. Joksimović  V.  Slavica,                             II  godina  Građevinski  fakultet  Podgorica                   25

260. Kuveljić  N.  Jovana,                                    II  god.      Predškolsko    Nikšić                                      25

261. Ljujić  D.  Tamara,                                       I  godina   Filološki  fakultet   Nikšić                               25

262. Mikić  V.  Nađa,                                           II  godina   Građevinski  fakultet  Podgorica                25

263. Omerović  M.  Almasa,                               II  godina   Menadžment   Bijelo  Polje                         25

264. Sejfić  F.  Elma,                                              I  godina    Pedagoški  fakultet  Novi  Pazar                25

265. Tomović  R.  Slađana,                                   I  godina   Pravni  fakultet  Bijelo  Polje                       25

266. Ćosović  R.  Mirsada,                                    II  god.  Fak. za  međun. poslov. Studije Tivat             25

267. Hodžić  H.  Dinana,                                       II  godina  Engleski  jezik  Mediteran  Podg.                25

268. Bajčeta  M.  Radosav,                                  II  godina   Pravni  fakultet  Bijelo  Polje                       24

269. Bošković  V.  Katarina,                                 II  godina   Ekonomski  fakultet  Kragujevac                24

270. Veličković  D.  Uroš,                                      II  godina  Fakultet za informac. studije  Podg.          24

271. Gvozdenović  B. Anđela,                               II  godina   Arhitektura   Beograd                                 24

272. Loktionov  Z.  Tatjana,                                   II  godina  Pravni  fakultet     Moskva                         24

273. Nišić  A.  Eldina,                                              II   godina  Saobraćajni  fakultet                                  24

274. Osmanović  S.  Irma,                                     I   godina   Filozofski  fakultet  Nikšić                           24

275. Omerović  R.  Merima,                                 II  godina  Poljoprivredni fakultet  Bijelo Polje          24

276. Radović  Ž.  Jovan,                                         I  godina   Elektrotehnički  fakultet  Podgorica         24

277. Sadiković  M.  Amela,                                  II   godina   Menadžment  Bijelo Polje                         24

278. Fetić  S.  Samra,                                             I  godina  Metalurgija  Podgorica                                 24

279. Filipović  M.  Žarko,                                      II  godina   Poljoprivredni  fakultet                               24

280. Franca  M.  Emin,                                         II  godina   Menadžment  Bijelo  Polje                          24

281. Šilobad  M.  Marko,                                     II  godina   P M F  Fizika   Beograd                                 24

282. Arslanović  S.  Said,                                       IV  godina  Biotehnički  fak.  Podgorica                       23

283. Božović  V.  Verica,                                      II  godina   Menadžment  Bijelo Polje                            23

284. Nedović  D.  Filip,                                         III  godina  Fak. inform. tehnol. Beograd                      23

285. Pavićević  A. Jelena,                                     IV  godina  Učiteljski  fakultet  Užice                            23

286. Petrić  M.  Kristina,                                       II  godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica                  23

287. Raičević  S.  Nikola,                                       I  godina   Menadžment  Bijelo  Polje                          23

288. Ramović  A.  Dajla,                                         II  godina  Menadžment  Bijelo Polje                          23

289. Hadrović  N.  Alida,                                        I  godina  Menadžment  Bijelo  Polje                          23

290. Baltić  V.  Milica,                                             I  godina      F P M   Bar                                                 22

291. Vukojičić  M.  Bojan,                                       II  godina  Fakult. političkih nauka  Podg.                 22

292. Goljević  Ž.  Veljko,                                         II  godina   Univerzitet  Mediteran  Podgorica         22

293. Kadić  B.  Jusuf,                                              V  godina  Medicinski  fakultet  Podgorica                 22

294. Kajabegović  F.  Dina,                                    I  godina   Ekonomski  fakultet  Podgorica                 22

295. Kovačević  E.  Kemal,                                     I  godina  Humanističke  studije  Podgorica              22

296. Miladinović  M.  Irina,                                    II  godina  Medicinski  fakultet  Beograd                  22

297. Miladinović  M.  Jovica,                                III  godina   Građevinski  fak.  Beograd                 22

298. Piper  N.  Andrijana,                                        I  godina  Muzička akademija   Ist.  Sarajevo     22

299. Šćekić  V.  Marina,                                      I  godina  Fakultet za pomorstvo  Kotor                 22

300. Šukurica  Đ.  Lejla ,                                       I  godina  Matematika   Podgorica                         22

301. Bošković  G.  Rade,                                  II  godina   Arhitektonski  fakultet  Podgorica          21

302. Bugarin  S  Nada,                                      I  godina   Ekonomski  Fakultet  Podgorica               21

303. Kapetanović  Z.  Dženisa,                        II  godina   Menadžment  Bijelo  Polje                       21

304. Kojović  M. Andrijana,                              I   godina  Pravni  fakultet   Podgorica                      21

305. Ličina  I.  Anesa,                                         II  godina  Menadžment  Bijelo Polje                        21

306. Madžgalj  V.  Sanja,                                    IV   godina  Ekonomski  fakultet  Podgorica           21

307. Suljević  N.  Ildan,                                       I  godina  Fakultet  za  pomorstvo  Kotor               21

308. Šebek  Ž.  Vladimir,                                     I  godina  Elektrotehnički  fakultet  Podgorica      21

309. Bošković  T.  Blažo,                                     III  godina  Arheologija   Beograd                             20

310. Krunić  V.  Miloš,                                          II  godina  Poljoprivredni  fak  Bijelo Polje            20

311. Ramović  M.  Džejla,                                    I  godina    U D G      Podgorica                                20

312. Femić  Z. Nikola,                                            I  godina  Matematika    Novi  Sad                        20

313. Šćekić  M. Nikola,                                           I  godina   Pravni  fakultet  Bijelo Polje               20

314. Badžić  I.  Lejla,                                               II  godina  Ekonomski  fak.  Podgorica                 19

315. Dobardžić  N.  Amina,                                    II  godina   Ekonomski  fak. Istambul                   19

316. Rudić  P.  Danilo,                                             I  godina    Fak.  za  pomorstvo Kotor                  19

317. Čobeljić  J.  Jovana,                                         I  godina   Filozofski  fakultet  Nikšić                   19

318. Šabović  A.  Anisa,                                          I  godina  Elektrotehnički  fak.  Podgorica           19

319. Salković  S.  Jasmin,                                         III  godina   Saobraćajni  fak.  Berane                  18

320. Trubljanin  R.  Kemal,                                        II  godina   Poljoprivredni  fak.  B. Polje            18

321. Ljujić  M. Julija,                                                   I  godina  Pravni  fakultet  Beograd                   17

322. Pućurica  M. Amel,                                       II  godina  Međunarodna ekonomija  Podg.        17

323. Međedović  A. Denis,                                      I  godina   Informatičke  studije  Podg.              16

324. Janković  V.  Srđan,                                           III  godina  Filološki  fakultet  Berane               15

325. Lopušina  D. Marijana,                                   II  godina  Fak.  za  biznis      Podgorica               15

326. Milosavljević  D. Bogdan,                                III  godina  Saobraćajni  fak.  Berane                 14

327. Popović   Predrag,                                             III  godina  Pravni  fak.  Beograd                        14

328. Španjević  V.  Jovana,                                        II  godina  Engleski  jezik                                     14

329. Zejak  S. Ana,                                                    II  godina    Fak.  političkih  nauka  Podg.           13

330. Pavlović  M.  Anđela,                                         I  godina   Univerzitet  Mediteran  Podg.         13

331. Sekulić  R.  Miroslav,                                       IV   godina   P M F   Podgorica                              13

332. Hasanagić  I.  Amina,                                      II  godina  Pravni  fak.  Podgorica                          13

333. Kolić  F.  Sanida,                                             II  godina    Menadžment   Bijelo Polje                  11

334. Milačić  M.  Dušan,                                         II  godina   Menadžment  Bijelo  Polje                  11

335. Ćorović  S.  Alisa,                                           I  godina   Fakult. političkih  nauka  Podg.               9

 

Konačna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli i  Web sajtu Opštine  10.5. 2016. god.

Na osnovu ove liste Sekretarijat za lokalnu samoupravu donosi rješenja o dodjeli stipendije.

KOMISIJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

 

Tufik Bojadžić  - predsjednik

Saida Čikić - član

Zoran Bošković - član