Na osnovu Čl.14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.List RCG“ – opštinski propisi br.4/05. “Sl.List CG“ – opštinski  propisi br.34/09,“Sl.List CG“-br.10/14 Čl.138 tačka 4 i Čl.141 Zakona o lokalnoj samoupravi i Čl.3 Odluke o Nacrtu Budžeta opštine Bijelo Polje za 2016.godinu br.

 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 

1.Povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016.godinu organizuje se Javna rasprava,koja će trajati 15 dana.

Javna rasprava počinje 02.12.2016.godine.

 

2.Nacrt naznačene Odluke objaviće se na internet site-u opštine Bijelo Polje

htp:/www.bijelopolje.co.me i dostaviti:

*Odbornicima Skupštine opštine

*Političkim partijama

*Potrošačkim jedinicama budžeta i

*Nevladinom sektoru

3.Stručna Javna rasprava – Odbor za finansije,održaće se u utorak 13.12.2016.god. u 14h u maloj sali Skupštine.

4.Centralna Javna rasprava održaće se u zgradi opštine velika sala  opštine 14.12.2016.godine sa početkom u 14h.

5.Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za finansije.

6.Primjedbe,predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za Finansije opštine Bijelo Polje,ili na e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., do isteka roka za Javnu raspravu.

7.Sekretarijat za Finansije će razmotriti primjedbe,predloge i  sugestijeučesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2017. godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2017. godinu možete preuzeti ovdje...pdf