PROGRAM
JAVNE RASPRAVE

Povodom Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi opštine Bijelo Polje, organizuje se Javna rasprava koja će trajati 15 dana, počev od 02.12.2016. godine do 16.12.2016. godine.

 

 

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi objaviće se na internet sajtu opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

Pozivaju se građani, mjesne  zajednice, nevladine organizacije, pravna lica i drugi zainteresovani subjekti da se uključe u javnu raspravu povodom razmatranja Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi.

 

Javna rasprava će se održati u srijedu, 14.12.2016 godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje  sa početkom u  14 časova.

 

OPŠTINA BIJELO POLJE
UPRAVA JAVNIH PRIHODA

 


 

Zaključak Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi možete preuzeti ovdje...pdf