Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, u skladu sa članom 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl. list RCG-opštinski propisi br.25/11“), objavljuje

L I S T U  K A N D I D A T A
koji su predloženi za članove Savjeta Lokalnoj javnog emitera
Radio Bijelo Polje1. Almedina Zeković, 27.11.1989.godine, profesorica engleskog jezika
Predlagač: NVO Euromost, NVO Stihom govorim, NVO Stari Most, NVO Lovačko udruženje, NVO Dječiji savez, NVO Udruženje Poljaka, NVO Car Nikolaj, NVO 21 Maj Zaton, NVO Centar za istraživanje i zaštitu krša i NVO Limski splavari

 

2. Lejla Džanković, 12.09.1978.godine, dipl.pravnica
Predlagač: JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“ i JU Centar za sport i rekreaciju
3. Nebojša Knežević, 04.09.1963.godine, dipl.menadžer
Predlagač: Mjesne zajednice Gornji Grad, Laholo, Loznice-Obrov, Nedakusi, Nikoljac, Cerovo, Lipnica, Medanovići, Centar Grada, Njegnjevo i Sutivan
4. Uroš Vukićević, 24.02.1974.godine, mr pravnih nauka
Predlagač: NVO „Transparentnost i saradnja-Bijelo Polje“, NVO Stihom govorim, NVO Agencija za edukaciju i poslovno posredovanje, NVO SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja, NVO Novi poredak, NVO Modus Acquirendi i NVO Korak promjene.
5. dr Rajko Stevović, 15.11.1931.godine, penzioner
Predlagač: Udruženje penzionera Bijelo Polje
6. Nejra Mekić, 31.05.1960.godine, profesorica pedagogije i psihologije
Predlagač: OŠ „Risto Ratković“

 

 

Broj : 02- 9428/1
Bijelo Polje, 20.12.2016.godinePREDŚEDNIK,
Milko Kovačević, s.r.