Na osnovu člana 19. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (''Sl. list RCG'' – opštinski propisi br. 2/06),

Skupština opštine Bjelo Polje – Odbor za izbor i imenovanja, upućuje

JAVNI POZIV

Za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 

Tekst javnog poziva možete pogledati ovdje......pdf