Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – Opštinski propisi“ br. 21/10) i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) sazivam XIX (devetnaestu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 09.03.2017.godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u velikoj sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja prostora za 2017.godinu;

 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine br.01-29/1 od 09.01.2017.godine;

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje;

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini Bijelo Polje;

 5. Prijedlog Odluke o načinu finansiranja zamjene postojeće i ugradnje LED rasvjete u javnom osvjetljenju na teritoriji Opštine Bijelo Polje;

 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o faktoringu na sredstvima iz Egalizacionog fonda za 2017. godinu;

 7. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustupanju prihoda – potraživanja Opštine od pravnih lica u stečaju;

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje;

 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje;

 10. Prijedlog Odluke o podizanju spomen-obilježja spomen-biste Avdu Međedoviću;

 11. Prijedlog Odluke o podizanju spomen-obilježja spomen-biste Dragomiru Brajkoviću;

 12. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2017.godini;

 13. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole;

 14. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje;

 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ o izboru direktora;

 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje o izboru direktora;

 17. Prijedlog Odluka iz imovinsko-pravne oblasti;

 18. Izbor, imenovanja i razrješenja;

 19. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNIK,

  Džemal Ljušković, s.r.