Opštinski štab za vanredne situacije Bijelo Polje će u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a i vladinom Komisijom za elementarne nepogode u narednim danima, bez prestanka, nastaviti saniranje i otklanjanje nastalih šteta na teritoriji opštine i nastojaće da što prije prevazidje situaciju  izazvanu velikom količinom padavina koja je u popodnevnim časovima pogodila teritoriju nase opstine.

Nastaviće se koordinacija intervencija, utvrdjivanje nivoa nastale štete i pružanje pomoći ugroženim domaćinstvima.