Obavještavamo građane da će se od 03.07.2017. godine, dio Službe za laboratorijsku dijagnostiku JZU Opšte bolnice Bijelo Polje, zajedno sa opremom, izmjestiti  u prostorije Doma zdravlja.

Izmještanjem dijela laboratorije pacijentima će se pružati  sve laboratorijske analize i istog dana izdavati laboratorijski nalaz, a nalazi za analize hormona i tumor markera će se izdavati narednog dana.

Uz zajedničke aktivnosti dvije ustanove JZU Opšte bolnice Bijelo Polje i JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, posredstvom Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju, podršku Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva Crne Gore, građani opštine Bijelo Polje i Mojkovac, će dobiti kvalitetnu, kontinuiranu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu iz oblasti ove dijagnostike.