Opština Bijelo Polje ima zadovoljstvo da Vas pozove na Završnu konfernciju projekta "Valorizacija EKO-proizvoda u prekograničnoj oblasti " u okviru EU IPA programa prekogranične saradnje  između Crne Gore i Kosova 2011 – 2013.

Završnu konfernciju projekta organizovana je sa ciljem da upozna javnost sa ostvarenim planovima, aktivnostima i ciljevima projekta , vremenskim okvirom realizacije projekta i donatorom.

 

 

Aplikant u projekt  je opština Bijelo Polje a partneri su Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje iz Crne Gore, opština Dečani i Lokalna akciona grupa " Đeravica " sa Kosova.

Realizacija projekta je počela  01.01.2016.godine i njegova implementacija je trajala 18 mjeseci . Ukupna vrijednost projekta iznosi  242,541.18 eura , a vrijednost donacije Delegacije Evropske unije iznosi 206,160.00 eura, što čini  85% od ukupnog iznosa budžeta.

Realizacija projekta doprinosi ekonomskom razvoju prekograničnih područja sa akcentom na proiyvodnju organskih proiyvoda. Akcija ima za cilj unapređenje socijalne i ekonomske situacije stanovništva , poboljšanje zajedničkog upravljanja i valorizacija prirodnih resursa i jačanje saradnje u prekograničnom području Crne Gore i Kosova.

Ostvareni rezultati su grupisani u nekoliko radnih paketa, pomenućemo indikatore uspješnosti:

• unaprijeđeni kapaciteti eko-tržnice;

• identifikovani,i razvijen vizuelni brending poljoprivrednih proizvoda i promovisani poljoprvredni proizvodi u ciljanom području;

• edukovano blizu 50 konvencionalnih poljoprivrednih proizvođača o prednostima eko proizvodnje;

• informisani turisti u prekograničnoj regiji o potencijalima eko-proizvoda iz našeg kraja.

Da bi se povećala svijest o značaju eko proizvoda javna kampanja promocije eko proizvodnje je organizovana u okviru projekta.

Završna konferencija će se održati u Hotelu „Franca“ II sprat, konferencijska sala, 29.06.2017 sa početkom u 12h