PROGRAM JAVNE RASPRAVE


Javna rasprava povodom Nacrta Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021 godine počeće 6.07.2017. godine a završiće se 21.07.2017. godine (15 dana). 
Program javne rasprave će se objaviti na sajtu Opštine i u dnevnom listu „Pobjeda“ ili  „Dnevne novine“.

 

 

U toku javne rasprave će se održati sastanci sa privrednicima, predsjednicima savjeta mjesnih zajednica i rukovodiocima javnih ustanova.
Prvi sastanak održaće se 11.07.2017. god u 12 h.
Drugi sastanak održaće se 17.07.2017. god u 12 h.
Treći i završni sastanak održaće se 20.07.2017. god. u 12h.
Sastanke organizuje predsjednik Konsultativne grupe za izradu plana. Na kraju javne rasprave Radna odnosno Konsultativna grupa za izradu plana sačiniće Predlog Plana za sjednicu SO-e.
Svi sastanci će se održavati u velikoj sali Opštine Bijelo Polje.

 

Predsjednik Konsultativne grupe
Petar Smolović s.r

 


Nacrt Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021 možete preuzeti ovdje...pdf