Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, u skladu sa članom 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl. list RCG-opštinski propisi br.25/11“), objavljuje

 

L I S T U   K A N D I D A T A

koji su predloženi za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera

Radio Bijelo Polje

 

  1. Andrijana Bošković, rođena 29.09.1992.godine, inžinjer agronomije

Predlagač: NVO Multimedijalni studio (iz oblasti medija i one koje se bave ljudskim pravima).

 

  1. Lejla Džanković, rođena 12.09.1978.godine, dipl.pravnica

Predlagači: Javna ustanova Centar za djelatnosti kulture, Javna ustanova „Ratkovićeve večeri poezije“, Javna ustanova Muzej Bijelo Polje i Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju (iz oblasti kulture i sporta).

 

  1. Nejra Mekić, rođena 31.05.1960.godine, profesorica pedagogije i psihologije

Predlagači: OŠ „Braća Ribar“, OŠ „Marko Miljanov“, OŠ „Nedakusi“, OŠ „Vladislav Ribnikar“, OŠ „Dušan Korać“ OŠ „Risto Ratković“, Srednja elektro-ekonomska škola, Srednja stručna škola i Škola za osnovno muzičko obrazovanje (iz oblasti obrazovanja).

 

  1. Uroš Vukićević, rođen 24.02.1974.godine, mr pravnih nauka

Predlagači: NVO Bjelopoljski demokratski centar, NVO Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Opštine Bijelo Polje, SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje, NVO Udruženje za razvoj civilnog društva, NVO Muzička baština, NVO Stihom govorim, NVO Eko pokret Bijelo Polje, NVO Eko Bjelasica, NVO Vratimo život selu, NVO Forum za društveni, ekonomski i nacionalni status i položaj muslimana, NVO Adriatic-A, NVO Crnča-BP, NVO Centar sjevera Bijelo Polje, NVO Eko centar, NVO Limski splavari Bijelo Polje, NVO Agencija za edukaciju i poslovno posredovanje, NVO Modus Acqrendi, NVO Planinarski klub Cmiljača (iz medija i one koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću).

 

  1. Nebojša Knežević, rođen 04.09.1963.godine, dipl.menadžer

Predlagači:

MZ Lješnica, MZ Godijevo, MZ Nedakusi, MZ Lipnica, MZ Centar Grada, MZ Kovren, MZ Rakonje, MZ Nikoljac, MZ Gornji Grad, MZ Pruška, MZ Sutivan, MZ Babića Brijeg, MZ Dobrakovo, MZ Laholo, MZ Lozna, MZ Brzava, MZ Zaton, MZ Pavino Polje, MZ Njegnjevo, MZ Ravna Rijeka, MZ Potkrajci, MZ Tomaševo, MZ Čeoče, MZ Cerovo, MZ Zaton, MZ Loznice-Obrov, MZ Gubavač i MZ Ivanje (iz oblasti mjesnih zajednica).

 

  1. Ferko Ćatović, rođen 23.04.1949.godine dipl.pravnik

Predlagači: NVO Gluvonijeme osobe, NVO Dječiji savez Bijelo Polje, NVO Evropski omladsinski centar Crne Gore, NVO Sportska školica Agoge, NVO Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Oaza“ i NVO Udruženje penzionera Bijelo Polje, NVO Brain, NVO Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje, (iz oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera i mladih).

 

  1. Amel Mujezinović, rođen 25.12.1986.godine stepen bachelor-Menadžment

Predlagači: NVO Euro Most i NVO Lovačka organizacija Bijelo Polje (iz medija i one koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću). 

 

Broj : 02-9491

Bijelo Polje, 29.09.2017.godine                        

                                                                                                    

                                                                                                    PREDSJEDNIK,

                                                                                                Milko Kovačević,s.r.