Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Skupština Opštine
Broj: 02-11426
Bijelo Polje, 10.11.2017.godine

 

Opština Bijelo Polje

Nevladinim organizacijama

   

BIJELO POLJE

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2018. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 150 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.34/11 i 32/13), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada.

            Nevladine organizacije sa područja Opštine mogu prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2018. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2017. godine, kako bi Služba Skupštine blagovremeno pripremila Program rada Skupštine Opštine za 2018. godinu.

 

 

 

 

                                                                                   Predsjednik,

                                                                                              Džemal Ljušković,s.r.