Na osnovu člana 24 Odluke o organizovanju lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje ( "Sl. List RCG-Opštinski propisi“  br. 25/11), Odbor za Izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

LISTU

kandidata koji su predloženi za članova Savjeta Radio Bijelo Polje

 

 

- IZ OBLASTI KULTURE I SPORTA

 1. Marijana Camić, manadžment

Predlagač:  Sportska organizacija  Džudo i Rvački klub;

 1. Lejla Džanković, dipl. pravnik

 Predlagač:  JU „Muzej Bijelo Polje“, JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo “ Bijelo Polje, JU „Ratkovićeve večeri poezije“ Bijelo Polje;

 1. Sead Numanović, profesor fizičke kulture

 Predlagač JU „Centar za sport i rekreaciju“, KK  Jedinstvo 1950, FK  Omladinac, FK  Jedinstvo.

- IZ OBLASTI OBRAZOVANJA

 1. Nejra Mekić, profesor pedagogije i psihologije, dipl. psiholog 

 Predlagač:  JU „Srednja  Stručna  Škola „ Bijelo  Polje,  JU OŠ „Dušan Korać“ Bijelo Polje,  JU OŠ „Risto Ratković“ Bijelo Polje,  JU „Škola za Osnovno i Muzičko Obrazovanje Bijelo Polje“,  OŠ „Vladisalv  Sl. Ribnikar“, JU OŠ „Nedakusi“;

 1. Bojana  Brajić, master akademske studije drugog stetepna na studijskom programu Geografija

Predlagač: JU „Srednja  Elektro –Ekonomska škola“  Bijelo Polje,

- NVO IZ OBLASTI MEDIJA I ONE KOJE SE BAVE LJUDSKIM PRAVIMA, EMANCIPACIJOM ŽENA, OBRAZOVANJEM, EKOLOGIJOM, I UMJETNOŠĆU

 1. Tomislav Tomović, profesor biologije

 Predlagač: NVO „Lovačka Organizacija“ i NVO „Euromost“

 1. Ernedin Ćeranić, dipl. pravnik

 Predlagač NVO „Klub Kulture“;

 1. Zdravko  Janjušević, menadžer-smjer Poslovni manadžment

 Predlagač NVO „Bjelopoljski savez nevladinih organizacija, NVO „Dječiji savez Bijelo Polje“, NVO „Eko pokret Bijelo Polje, NVO „Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Opštine Bijelo Polje“, NVO „Evropski omladinski centar Crne Gore“, NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva“, NVO „Sportska školica Agoge“, NVO „Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje“, NVO „Forum za društveno ekonomski i nacionalni status i položaj Muslimana“, NVO „Bjelopoljski demokratski centar“;

 1. Andrijana  Bošković, Osnovne akademske studije na Biotehničkom fakultetu

 Predlagač NVO Udruženje za zaštitu flore i faune „Otpor“, NVO „Multimedijal Studio“,

- NVO KOJE SE BAVE ZAŠITOM PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM, UDRUŽENJA PENZIONERA, MLADIH

 1. Radivoje  Bogavac, profesor sociologije

Predlagač NVO „Brain“, NVO „Eko Bjelasica“ , NVO „Udruženje penzionera“ Bijelo  Polje;

 1. Blagoje  Vujisić, profesor ruskog jezika i književnosti

Predlagač :  NVO „Multimedijal  Montenegro; 

- MJESNE ZAJEDNICE

 1. Suad Pilica-strukovni ekonomista iz oblasti Finansijskog mandžmenta

Predlagač MZ Loznice – Obrov,  MZ Nedakusi , MZ Lješnica, MZ Bistrica;

 1. Mehmed  Suljević,diplomirani likovni umjetnik

Predlagač  MZ Lipnica, MZ Pruška.

 

Broj 02-12528

Bijelo Polje, 29.11.2017. godine

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              PREDSJEDNIK 

 Milko Kovačević