Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2018. godinu.

Korisnici podsticajnih sredstava po ovom Javnom pozivu su fizička ili pravna lica koja su registrovana u Registar poljoprivrednih gazdinstava  u trenutku podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške.

Ukoliko su podnosioci zahtjeva u statusu pravnih lica, neophodno je da im je primarna djelatnost iz sektora poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-176, na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (www.minpolj.gov.me), u kancelarijama Savjetodavne Službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i kancelarijama opštinskog Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu.