Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture, u skladu sa Agrobudžetom za 2018. godinu i programom B-2. Podrška razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture. Ovim Javnim pozivom podržavaju se uzgajivači ribe, tj. preduzetnici ili privredna društva koji imaju odobrenje za akvakulturu.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kancelarijma Savjetodavne Službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke, kao i kancelarijama Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu Opštine Bijelo Polje.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem telefona 020/482-270.