Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Bijelo Polje, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim djubrivom za 2018. godinu.

Investicije koje se podržavaju odnose se na izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili bazena za skladištenje stajskog djubriva ili nabavku specijalizovanih tankova za lagerovanje stajnjaka.

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su sva poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava i koja, u trenutku podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške, po ovom Javnom pozivu poseduju najmanje 5 uslovnih grla(50 ovaca,50 koza,5 krava/bikova,10junica) registrovanih u u registru za identifikaciju i obilježavanje životinja.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-176, na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (www.minpolj.gov.me), u kancelarijama Savjetodavne Službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i kancelarijama opštinskog Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu.