Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje obavještava javnost da će se centralna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelo Polje 2018-2020 godine, održati 16.03.2018. godine sa početkom u 12 h, u Sali zgrade Pravnog fakulteta ( 3 sprat ) u Bijelom Polju, a ne u Sali skupštine opštine Bijelo Polje kako je prvobitno najavljeno.

Koristimo ovu priliku da ponovo pozoveme sve zainteresovane gradjane , privredna društva, preduzetnike, nevladine organizacije (NVO), organe , javne službe, mjesne zajednice, ekološka udruženja i sekcije , lovačka i ribolovačka udruženja i ostale zainteresovane , da dodju i učešćem u javnoj raspravi svojim sugestijama , komentarima, prijedlozima, kritika i sl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog plana bio što kvalitetniji.

 

Opština Bijelo Polje

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj